Investigació

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

anàlisi de dades estadístiques

L'esport ocupa progressivament un lloc important en la vida de les persones i en les seues relacions socials, fusionant-se amb l'escola, la salut, els mitjans de comunicació, la política, la identitat i la socialització dels jóvens, entre altres.

Nombroses investigacions han revelat la relació positiva entre la realització d'una pràctica esportiva i els seus efectes en variables com la salut, la millora de l'autoestima i el reforç de la identitat personal, la mejora de la percepció sobre el futur, l'enfortiment de la capacitat de cooperació i les qualitats organitzacionals, a més de l'enfortiment de vincles socials, creació de xarxes, l'afrontament de problemes socials i la millora de les condicions de vida de col·lectius desfavorits, permetent avanços en la llibertat i reducció de desigualtats.

En el cas de les dones, l'esport presenta una doble cara. D'una banda, és encara hui un espai de profundes desigualtats estructurals  -masclisme, estereotips, violències-, però al mateix temps, espai d'identitat, de reforç personal i grupal, de trobada i creació d'esperit comunitari.

c-logo-60x74-azul.png

En el PDF la investigació completa.

Objectius

Fase de recopilació documental i de selecció d'iniciatives i experiències on l'esport ha sigut utilitzat amb i per les dones per a potenciar els processos que hem assenyalat en paràgrafs anteriors. El marc territorial d'estes experiències és la Comunitat Valenciana.

L'esport ocupa progressivament un lloc important en la vida de les persones i en les seues relacions socials, fusionant-se amb l'escola, la salut, els mitjans de comunicació, la política, la identitat i la socialització dels jóvens, entre altres.

Nombroses investigacions han revelat la relació positiva entre la realització d'una pràctica esportiva i els seus efectes en variables com la salut, la millora de l'autoestima i el reforç de la identitat personal, la mejora de la percepció sobre el futur, l'enfortiment de la capacitat de cooperació i les qualitats organitzacionals, a més de l'enfortiment de vincles socials, creació de xarxes, l'afrontament de problemes socials i la millora de les condicions de vida de col·lectius desfavorits, permetent avanços en la llibertat i reducció de desigualtats.

En el cas de les dones, l'esport presenta una doble cara. D'una banda, és encara hui un espai de profundes desigualtats estructurals  -masclisme, estereotips, violències-, però al mateix temps, espai d'identitat, de reforç personal i grupal, de trobada i creació d'esperit comunitari.

ESTUDIS DE CAS

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png