top of page
FUTBOLAZUL.png

Investigació

c-logo-300X360-BLANCO.png

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

Objetivo del informe

objectiu de l'informe

L'esport ocupa progressivament un lloc important en la vida de les persones i en les seues relacions socials, fusionant-se amb l'escola, la salut, els mitjans de comunicació, la política, la identitat i la socialització dels jóvens, entre altres.

Nombroses investigacions han revelat la relació positiva entre la realització d'una pràctica esportiva i els seus efectes en variables com la salut, la millora de l'autoestima i el reforç de la identitat personal, la mejora de la percepció sobre el futur, l'enfortiment de la capacitat de cooperació i les qualitats organitzacionals, a més de l'enfortiment de vincles socials, creació de xarxes, l'afrontament de problemes socials i la millora de les condicions de vida de col·lectius desfavorits, permetent avanços en la llibertat i reducció de desigualtats.

En el cas de les dones, l'esport presenta una doble cara. D'una banda, és encara hui un espai de profundes desigualtats estructurals  -masclisme, estereotips, violències-, però al mateix temps, espai d'identitat, de reforç personal i grupal, de trobada i creació d'esperit comunitari.

c-logo-60x74-azul.png

En el PDF la investigació completa.

Objectius

1

Fase de recopilació documental i de selecció d'iniciatives i experiències on l'esport ha sigut utilitzat amb i per les dones per a potenciar els processos que hem assenyalat en paràgrafs anteriors. El marc territorial d'estes experiències és la Comunitat Valenciana.

2

Estudi de casos.

Seleccionarem quatre experiències destacades per a realitzar en elles estudis de cas ama visites sobre el terreny (entrevistes, observació). Cada cas permetrà sistematitzar les bones pràctiques, extraure els factors reeixits en cada experiència i valorar la seua transferència, la seua difusió i la creació de programes.

2

Estudi de casos.

Seleccionarem quatre experiències destacades per a realitzar en elles estudis de cas ama visites sobre el terreny (entrevistes, observació). Cada cas permetrà sistematitzar les bones pràctiques, extraure els factors reeixits en cada experiència i valorar la seua transferència, la seua difusió i la creació de programes.

Metodología
duotono salida atletismo.png

resum

La persistència de les desigualtats de les dones esportistes és un dels temes que més crida l'atenció en el panorama de problemes relacionats amb l'esport que afronten les nostres societats.


L'informe proposa un conjunt de recomanacions i mesures pràctiques per a afrontar aquestes situacions.

Estudi de casos.

Seleccionarem quatre experiències destacades per a realitzar en elles estudis de cas ama visites sobre el terreny (entrevistes, observació). Cada cas permetrà sistematitzar les bones pràctiques, extraure els factors reeixits en cada experiència i valorar la seua transferència, la seua difusió i la creació de programes.

ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES
LES TRES FRACTURES BIOGRÀFIQUES DE L'ESPORT FEMENÍ
estudis de cas
Resumen

Objectius

Les recomanacions que plantejarem a continuació estan dirigides a tota aquesta varietat de dones esportistes i a totes les que encara no han accedit a l'esport.

RECOMANACIONS TRANSVERSALS

 

Avançar en l'aplicació de les propostes d'actuació elaborades per les grans organitzacions internacionals: Unió Europea i Consell d'Europa

Sistematitzar la investigació sobre esport, dona i igualtat de gènere

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES

Abordar la fractura esportiva en l'adolescència

Intervindre en la fractura de l'esport en la transició a la vida adulta de les dones

​​

Actuar davant la fractura de l'esport de dones madures (45-55 anys) allunyades de la pràctica esportiva.

Les recomanacions que plantejarem a continuació estan dirigides a tota aquesta varietat de dones esportistes i a totes les que encara no han accedit a l'esport.

Les recomanacions que plantejarem a continuació estan dirigides a tota aquesta varietat de dones esportistes i a totes les que encara no han accedit a l'esport.

Recomendaciones
bottom of page