Activitats

CULTURA i FORMACIÓ

La Càtedra organitza les seues activitats en relació a una temàtica genèrica anual d'acord amb l'objecte de la mateixa.

Esta programació es compon d'accions culturals i formatives on es tractarà de reunir conferenciants acadèmics, personalitats intel·lectuals i esportistes entorn de l'activitat esportiva de la nostra Comunitat.

Igualment la Càtedra destacarà i difondrà les millors experiències, projectes i intervencions esportives de la Comunitat Valenciana a fi d'afavorir la transferència dels resultats més destacables en pro de potenciar una pràctica esportiva que incorpore valors i formes de procedir vinculades amb la igualtat i la cohesió social.

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png