top of page

Activitats

CULTURA i FORMACIÓ

La Càtedra organitza les seues activitats en relació a una temàtica genèrica anual d'acord amb l'objecte de la mateixa.

Esta programació es compon d'accions culturals i formatives on es tractarà de reunir conferenciants acadèmics, personalitats intel·lectuals i esportistes entorn de l'activitat esportiva de la nostra Comunitat.

Igualment la Càtedra destacarà i difondrà les millors experiències, projectes i intervencions esportives de la Comunitat Valenciana a fi d'afavorir la transferència dels resultats més destacables en pro de potenciar una pràctica esportiva que incorpore valors i formes de procedir vinculades amb la igualtat i la cohesió social.

bottom of page