YOGAAZUL_edited.png

Les tres fractures biogràfiques de l'esport femení

En aquest apartat, s'analitza la pràctica esportiva de les dones considerant les tres fonts més recents que aporten dades sobre aquest tema. En primer lloc, s'utilitzen les dades de l'Enquesta d'Hàbits Esportius (EHD) 2015 com a font més recent que permet analitzar la situació de la Comunitat Valenciana. En segon lloc, les dades de l'Eurobarometer Sport and Physical Activity i, en tercer lloc, farem una breu referència a l'Enquesta Nacional de Salut, que permet també sondejar l'activitat física i el sedentarisme.

c-logo-60x74-azul.png

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png