PREMIS ESPORT I CIUTADANIA 2021

CONSTRUIR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I SOLIDÀRIA A TRAVÉS DE L'ESPORT

Aquesta convocatòria és una iniciativa promoguda per la Càtedra d'Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports amb l'objectiu d'impulsar els millors projectes d'innovació social en l'àmbit esportiu que contribueixin a una societat més justa i solidària a través de l'esport.

En concret, els objectius són els següents:

· Identificar les millors experiències d'innovació social per l'esport.

· Premiar les iniciatives guanyadores per al seu reconeixement i major visibilitat.

· Construir una xarxa de divulgació, transferència i formació de bones pràctiques.

Aquesta convocatòria està dirigida a persones, clubs i entitats i institucions esportives, públiques i / o privades, empreses i professionals de el sector esportiu i associacions.

5 premis de 2000 € cada un a les millors iniciatives presentades.

El termini de presentació de les candidatures comença a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 06 de setembre de 2021 a les 14.00 hores.