FUTBOLAZUL.png

Investigació

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

 

objectiu de l'informe

L'informe Dona i esport a la Comunitat Valenciana: gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat té com a objectiu analitzar el paper de l'esport com a mitjà per a millorar les condicions de vida de les dones i per al desenvolupament de la igualtat de gènere. Ha sigut promogut per la Càtedra d'Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València i per la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana. Pretén servir a les administracions públiques, al món associatiu i als tècnics esportius per a aprofundir en aquesta matèria, conéixer l'estat de la qüestió i inspirar iniciatives entorn de la igualtat de gènere en l'esport.

c-logo-60x74-azul.png

Objectius

1

Recopilació documental i anàlisi de la bibliografia sobre gènere i desigualtats esportives

2

Anàlisi de dades estadístiques de les principals fonts que permeten analitzar la pràctica esportiva de les dones.

3

Estudis de casos. Selecció quatre experiències amb visites sobre el terreny (entrevistes, observació). Cada cas permetrà sistematitzar les bones pràctiques en cada experiència. El marc territorial d'aquestes experiències és la Comunitat Valenciana.
 

 
 

RESULTATS

LES TRES FRACTURES
BIOGRÀFIQUES DE L'ESPORT FEMENÍ
ESTUDIS DE CAS
 

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png