Envia la teva acció

Ajuda a fer créixer aquesta base de dades amb iniciatives de les que has estat partícip o has format part de la seva execució.

Com més iniciatives es disposin major serà el ventall d'accions i la seva repercussió. A més d'ajudar a altres col·lectius a pensar les seves pròpies idees.

La comissió de seguiment de la Càtedra valorarà la seva informació i en cas de ser aprovada es publicarà a la nostra base de dades.

categoria

Gràcies per la seva col·laboració!

El comitè de la Càtedra valorarà la seva informació i en cas de ser aprovada es publicarà a la nostra base de dades.

Col·labora en la difusió de la nostra base de dades amb un simple tweet!