top of page
FUTBOLAZUL.png

Les tres fractures biogràfiques de l'esport femení

Els problemes de la pràctica esportiva de les dones són profunds i múltiples.

Les barreres a la pràctica esportiva de les dones tenen les seues arrels en processos estructurals, com són l'organització social del temps, la divisió del treball, els rols familiars, el sistema educatiu.

La primera fractura de l'esport de les dones: adolescència i primera joventut

La primera fractura comença amb l'adolescència i abasta, aproximadament, fins als 25 anys. En aquest període, es produeix un progressiu abandó de l'esport. Atés que tots aquests anys transcorren a l'escola, aquest abandó podria interpretar-se com una espècie de fracàs escolar aplicat a l'esport. Les xiques acaben la seua trajectòria educativa amb una pèrdua de competències esportives. En cap cas, s'ha de responsabilitzar a l'escola per aquest procés, el qual té motivacions complexes.

La segona fractura de l'esport de les dones: treball i cures en la transició a la vida adulta

La segona fractura, que provoca una disminució de la pràctica esportiva de les dones, es produeix a partir dels 30 anys, amb la transició a la vida adulta. L'arribada de noves responsabilitats, lligades a la maternitat, les cures i a la intensificació del treball assalariat allunyen a les dones de l'esport. Les dades de diferents fonts estadístiques mostren la disminució de la pràctica esportiva de les dones i el seu agreujament en els últims anys. L'esport passa a un segon pla quan s'incrementa el treball dins i fora de casa. Aquesta tendència està augmentant en aquests últims anys.

ROLLERAZUL.png
YOGAAZUL_edited.png

La tercera fractura de l'esport femení: dones en estrats socials desfavorits i exclusió esportiva

Les mestresses de casa i les dones de classes socials modestes acumulen les taxes més baixes de pràctica esportiva. Aquestes dones, amb edats entorn de 45-55 anys, dedicades al treball domèstic, compatibilitzat, a vegades amb ocupacions de baixa qualificació, configuren la tercera fractura esportiva.

c-logo-60x74-azul.png
bottom of page