top of page
roller celebrando.png

Investigació

c-logo-300X360-BLANCO.png
murcia y cartagena_azul_peq.jpg
MEMÒRIA D'ACTUACIONS 2020
CÀTEDRA D'ESTUDIS ESPORTIUS

En aquesta memòria es presenten les principals actuacions i resultats de la Càtedra d´Estudis Esportius durant l'any 2020. Totes realitzades segons el pla d'actuació aprovat prèviament per la Comissió de Seguiment d'aquesta Càtedra. En resum, les accions realitzades són les següents:

pilates_azul_peq.jpg
MEMÒRIA D'ACTUACIONS 2019
CÀTEDRA D'ESTUDIS ESPORTIUS

En aquesta memòria es presenten les principals actuacions i resultats de la Càtedra d´Estudis Esportius durant l'any 2019. Totes realitzades segons el pla d'actuació aprovat prèviament per la Comissió de Seguiment d'aquesta Càtedra. En resum, les accions realitzades són les següents:

bottom of page