top of page

Llibre blanc per a Promoure el Tracte Just de les Esportistes Professionals

Llibre blanc per a Promoure el Tracte Just i Equitatiu de les Dones com a esportistes Professionals


En la seva labor de promoció de la Igualtat en l'esport, l'Associació per a Dones en l'Esport Professional ha elaborat un llibre blanc destinat a visibilitzar les desigualtats esportives de les dones i augmentar les cotes d'igualtat per a les esportistes espanyoles. El llibre blanc repassa les legislacions d'altres països europeus, analitza l'estat de la qüestió actual i proposa una llei de l'esport que afronti la desigualtat de gènere en l'esport espanyol.


https://www.mujereseneldeporte.com/2020/12/libro-blanco-para-promover-el-trato-justo-y-equitativo-de-las-mujeres-como-deportistas-profesionales/
3 views0 comments
bottom of page