Les tres fractures biogràfiques de l'esport femení

RECOMANACIONS TRANSVERSALS

 

Avançar en l'aplicació de les propostes d'actuació elaborades per les grans organitzacions internacionals: Unió Europea i Consell d'Europa

Sistematitzar la investigació sobre esport, dona i igualtat de gènere

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES

Abordar la fractura esportiva en l'adolescència

Intervindre en la fractura de l'esport en la transició a la vida adulta de les dones

​​

Actuar davant la fractura de l'esport de dones madures (45-55 anys) allunyades de la pràctica esportiva.

c-logo-60x74-azul.png

La tercera fractura de l'esport femení: dones en estrats socials desfavorits i exclusió esportiva

Les mestresses de casa i les dones de classes socials modestes acumulen les taxes més baixes de pràctica esportiva. Aquestes dones, amb edats entorn de 45-55 anys, dedicades al treball domèstic, compatibilitzat, a vegades amb ocupacions de baixa qualificació, configuren la tercera fractura esportiva.

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png